image banner
SINH HOẠT KHOA HỌC THÁNG 4 - BỆNH VIỆN DA LIỄU THÁI BÌNH
Chiều ngày 02/04 và ngày 05/4 tại 2 cơ sở của bệnh viện Da liễu Thái Bình đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ theo kế hoạch Số 07/KH- BVDL
ngày 03/1/2024 về việc tổ chức sinh hoạt khoa học năm 2024 , nội dung sinh hoạt với chủ đề: “ Phương pháp nghiên cứu khoa học”.
🍁🍁🍁 Tham dự buổi sinh hoạt khoa học có: BSCKII Nguyễn Thế Bê – Phó GĐ phụ trách bệnh viện chủ trì; cùng các trưởng, phó các khoa phòng, các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên bệnh viện.
Mở đầu buổi sinh hoạt, ThS.BS Phạm Văn Hùng – Trưởng phòng KHTH – QLCL – CĐT trình bày về tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học (NCKH) trong y học, các loại nghiên cứu khoa học có thể áp dụng trong Y học, các bước cần triển khai khi tiến hành một đề tài NCKH, các mục cần có của một đề cương NCKH, sự giống và khác nhau giữa đề cương và báo cáo khoa học, chia sẻ về cách chọn chủ đề nghiên cứu, cách viết tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu, qua đó biết được hướng triển khai một đề tài khoa học.
Cũng tại buổi sinh hoạt, ThS.BS Phạm Văn Hùng đã chia sẻ về các thiết kế nghiên cứu, thời điểm thu thập thiết kế nghiên cứu, cùng sơ đồ, thiết kế nghiên cứu cơ bản. Các thành viên tham gia được cung cấp các kiến thức cơ bản về: xác định vấn đề nghiên cứu; tìm kiếm tài liệu tham khảo; xây dựng mục tiêu nghiên cứu; thiết kế phương pháp nghiên cứu.
🌴🌴🌴 Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học thời gian qua, việc nghiên cứu khoa học trong y học được xác định là biện pháp quan trọng, bắt buộc và cần thiết cùng với sự phát triển, đổi mới, nâng cao năng lực kỹ thuật, nâng cao y đức trong bệnh viện để hướng đến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng cán bộ đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, qua đó góp phần khẳng định uy tín của bệnh viện.
Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt khoa học:
Nguồn Phòng ĐD- CTXH bệnh viện .