image banner
TRIỂN KHAI SỬ DỤNG CCCD VÀ ỨNG DỤNG VNeID TRONG KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÁI BÌNH
Thực hiện Công văn số 1843/BYT- BH ngày 10/4/2024 của Bộ Y tế về việc tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp

hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID và triển khai ký số file XML, Bệnh viện Da liễu Thái Bình đã ra kế hoạch số 96 ngày 17/4/2024 chỉ đạo các khoa, phòng thực hiện nghiêm túc các nội dung trong khám chữa bệnh cụ thể :

1. Lợi ích của sử dụng CCCD gắn chíp:
•Sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là một thay đổi lớn trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính. Thay vì tốn thời gian vào việc làm thủ tục hồ sơ giấy tờ, người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh hơn, cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT.
•Sử dụng CCCD tiện lợi hơn nhiều so với thẻ BHYT vì không mất nhiều thời gian điền thông tin, đăng ký nhanh hơn.
•Sử dụng CCCD gắn chíp khi khám bệnh, chữa bệnh BHYT giúp người dân hạn chế việc phải kèm theo quá nhiều loại giấy tờ, hạn chế tỷ lệ bị mất, hư hỏng thẻ BHYT khi sử dụng.
2. Công tác khám chữa bệnh:
Người bệnh BHYT đến khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng Vss -ID thay thế cho sử dụng thẻ BHYT giấy.
- Trường hợp người bệnh sử dụng CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VneID đã có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT để khám chữa bệnh: Cơ sở KCB thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin về BHYT và tiếp đón người bệnh theo quy trình KCB BHYT hiện hành.
- Trường hợp không có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT: Nhân viên y tế khoa khám bệnh - CC giải thích để người bệnh biết tình trạng của thẻ BHYT trên CCCD chưa thực hiện được, thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình KCB BHYT hiện hành đảm bảo quyền lợi cho người bệnh và công tác khám chữa bệnh BHYT.
- Đối với người bệnh chưa được cấp CCCD có gắn chíp: Thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình và tư vấn, hướng dẫn cho người bệnh đảm bảo quyền lợi cho người bệnh và công tác khám chữa bệnh BHYT.
Nguồn Tổ CTXH bệnh viện Da liễu