image banner
Hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2/7: Phát động phong trào: “Xây dựng cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp nâng cao sức khoẻ Nhân dân”
Lượt xem: 47

 

Hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2/7:

Phát động phong trào: “Xây dựng cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp nâng cao sức khoẻ Nhân dân”

Cách đây 66 năm, ngày 02/7/1958, Bác Hồ đã viết bài về “Vệ sinh yêu nước” đăng trên báo Nhân Dân. Trong bài viết, Bác đã nhắc nhở: “Mọi người từ già trẻ, trai gái đã là người yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Vệ sinh yêu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 02/7 hàng năm là “Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Việc giữ gìn vệ sinh cá nhân trước hết là để bảo vệ bản thân mỗi người, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường kém là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra các dịch, bệnh ở trẻ em cũng như người lớn như các bệnh ngoài da, tay chân miệng, sốt xuất huyết, … Chính vì thế, mỗi người cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường hàng ngày, để phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, thực hiện ăn sạch, uống sạch, ở sạch; thu gom, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế bừa bãi; xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà; xây dựng cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm vệ sinh trong trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, khu dịch vụ, khu du lịch, nơi công cộng.

anh tin bai

Nguồn: Tổ thông tin truyền thông, GDSK.