image banner
HỘI NGHỊ CNVC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN DA LIỄU THÁI BÌNH NĂM 2024
Chiều ngày 27/3/2024 Bệnh viện Da liễu Thái Bình đã tổ chức thành công  Đại hội cán bộ công nhân viên chức, người lao động Bệnh viện năm 2024.

Đây là hội nghị thường kỳ được diễn ra hàng năm, là hình thức dân chủ trực tiếp để cán bộ, viên chức, người lao động tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

 

Tại Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động bệnh viện, hoạt động Công đoàn cơ sở, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, kết quả hoạt động tài chính năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024, thông qua dự thảo Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2024…

 

Phó giám đốc phụ trách giám đốc Bệnh viện đã tiếp thu kiến nghị của cán bộ, viên chức, người lao động, giải trình ý kiến đóng góp về dự thảo Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2024 và cùng toàn thể cán bộ trong toàn bệnh viện tham dự thảo luận các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động, các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

 

Sau phiên thảo luận, Các đại biểu tại hội nghị tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị trên tinh thần thống nhất cao.

Bế mạc hội nghị Ban giám đốc bệnh viện Da liễu cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện tin tưởng sẽ tiếp tục đoàn kết nhất trí , nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, chung sức đồng lòng phấn đấu nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhà nước, tăng sự tin tưởng của nhân đân trong công cuộc chăm sóc sức khoẻ nhân dân và chuyên ngành da liễu nói riêng.

Một số hình ảnh của hội nghị:

 
anh tin bai
  
anh tin bai

 

Nguồn Tổ CTXH bệnh viện Da liễu