Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bệnh viện Da Liễu Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Videos home Videos home

Tất cả videos
1(26-09)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 58663

Chi tiết tin

KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi “Điều dưỡng, Kỹ thuật viên giỏi – Thanh lịch” Bệnh viện Da liễu Thái Bình lần thứ nhất năm 2019
13/03/2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thi “Điều dưỡng, Kỹ thuật viên giỏi – Thanh lịch”

Bệnh viện Da liễu Thái Bình lần thứ nhất năm 2019

 

Căn cứ Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 1 năm 2011 “ Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện”;

 Thực hiện theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ - BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Phòng Điều dưỡng và CTXH năm 2019;

Phòng Điều dưỡng và CTXH xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi - thanh lịch” lần thứ nhất, gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Nâng cao vị trí, vai trò, kỹ năng của Điều dưỡng, và tăng cường chất lượng chăm sóc người bệnh trong hệ thống y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh.

- Nâng cao chất lượng các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn, kỹ năng thực hành trong công tác chăm sóc người bệnh, nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử tăng cường đáp ứng sự hài lòng của người bệnh với bệnh viện.

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong hoạt động bệnh viện nói chung và công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh nói riêng và là dịp để các Điều dưỡng, KTV giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình diễn ra Hội thi.

II. YÊU CẦU

- Tổ chức hội thi đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm, thực sự tạo được phong trào thi đua, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và giao tiếp ứng xử đối với cán bộ điều dưỡng, KTV trong toàn đơn vị.

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Đối tượng: Tất cả các Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, y sĩ làm công tác điều dưỡng ở các khoa trong bệnh viện. (có danh sách kèm theo).

IV. NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ HỘI THI

1. Nội dung:

- Bộ câu hỏi thi được lựa chọn dựa trên các kiến thức và kỹ năng trong chương trình đào tạo ĐDCĐ, ĐDTH; các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác KCB của nhà nước và của BYT về công tác CSNB, KSNK, Quy tắc ứng xử trong ngành y tế và Chuẩn đạo đức nghề nghiệp Điều dưỡng viên.

- Tiêu đề:

HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT VIÊN GIỎI – THANH LỊCH

2. Thể lệ Hội thi :

a) Thi lý thuyết:  100 điểm/100 test.

- Hình thức thi: Bằng phương pháp trắc nghiệm.

b) Thi thực hành: 100 điểm

* Đối tượng điều dưỡng:

- Hình thức thi : Phương pháp chạy trạm ( 5 trạm)

- Thời gian thi: 5 phút/trạm x 5 trạm = 25 phút

- Trang phục y tế theo quy định của Bộ y tế.

* Đối tượng Kỹ thuật viên:

 - Hình thức thi : Phương pháp thực hành quy trình kỹ thuật  

- Thời gian thi: 10 phút/quy trình kỹ thuật

- Trang phục y tế theo quy định của Bộ y tế.

* Các thí sinh phải trải qua 2 vòng thi: Lý thuyết + Thực hành, BGK sẽ chọn 10 thí sinh đạt số điểm cao nhất để tham gia phần thi ứng xử .

c) Thi giao tiếp ứng xử: 100 điểm

- Các thí sinh bốc thăm câu hỏi trước phần thi 01 ngày. Hình thức bốc thăm câu hỏi để trả lời, hoặc trả lời theo tình huống giao tiếp ứng xử

+ Trả lời tốt nội dung:                 60 điểm

+ Phong cách ứng xử tốt:            25 điểm

+ Trang phục tự chọn đẹp, lịch sự:       15 điểm

- Thời gian trả lời cho mỗi tình huống không quá 10 phút

*Tổng cộng 3 phần thi: 300 điểm

V. THỜI GIAN:

1. Ôn thi:

- Các khoa, phòng tổ chức ôn luyện cho thí sinh dự thi từ 15/3 đến hết tháng 4 năm 2019.

2. Tổ chức thi: ( Dự kiến)

- Ngày 09/ 5/2019. (Thứ năm): Thi lý thuyết (02 Địa điểm: Hội trường tầng III CS2 và phòng giao ban CS1)

-Ngày 10/5/2019.(Thứ sáu): 13g30p Kỹ thuật viên Thi thực hành kỹ thuật chuyên môn tại khoa CLS cơ sở 1

- Ngày 11/5/2019 (Thứ bảy): Điều dưỡng Thi thực hành chạy trạm tại nhà văn hoá cơ sở 2

- Ngày 12 /5/2019 (Chủ nhật):Thi ứng xử: (Địa điểm: Hội trường tầng III CS 2)

*(Thời gian thi chạy trạm và ứng xử do Ban tổ chức hội thi thông báo cụ thể sau)

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP GIẢI:

1.  Cơ cấu giải thưởng:

1.1. Giải chính:

01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba; 01giải khuyến khích.

1.2. Giải phụ:

- Thí sinh có điểm phần thi lý thuyết cao nhất

- Thí sinh có điểm phần thi thực hành cao nhất

- Thí sinh có điểm phần thi giao tiếp ứng xử cao nhất

2. Cách tính điểm xếp giải:

    Điểm thi của thí sinh đạt được là tổng của 3 phần thi:

    Phần thi lý thuyết:                            100 điểm    

    Phần thi thực hành:                 100 điểm

    Phần giao tiếp ứng xử:             100 điểm    

    Tổng điểm tối đa của 3 phần thi là 300 điểm. Ban Tổ chức sẽ lấy số điểm từ trên cao xuống đến hết cơ cấu giải. Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào kết quả thi quyết định thêm số lượng giải thưởng.

    VI. KINH PHÍ CHO HỘI THI

    Trích từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Bệnh viện bao gồm:

    - Hỗ trợ tiền ra đề thi

    - Công tác Hậu cần

    - Hỗ trợ chấm thi, hỏi thi….

   (Có bản dự trù kinh phí riêng)

    VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

    1. Phòng Điều dưỡng và CTXH; Hội đồng điều dưỡng:

+ Làm đầu mối chủ trì phối hợp với các khoa, phòng.

+ Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí.

+ Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, Ban giám khảo gồm: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng KHTH, phòng Điều dưỡng và CTXH, phòng Tổ chức hành chính, phòng Tài chính kế toán, Trưởng các khoa, một số điều dưỡng trưởng khoa….

+ Báo cáo kết quả thi với Ban lãnh đạo.

2. Phòng Tài chính kế toán:

          - Tham mưu chuẩn bị kinh phí phục vụ hội thi.

 3. Phòng Tổ chức Hành chính:

    - Phối hợp và tham gia tổ chức Hội thi, Ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi, các tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức để tổ chức Hội thi đạt hiệu quả theo đúng kế hoạch đã đề ra.

    - Chuẩn bị và thực hiện phần khen thưởng, đề xuất khen thưởng, làm giấy khen cho cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi.

    - Liên hệ truyền thông trong thời gian hội thi

4. Các khoa:

     -Tùy theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Ban chỉ đạo triển khai thực hiện.

     - Tổ chức ôn luyện và tạo điều kiện cho điều dưỡng dự thi đảm bảo chất lượng, đạt kết quả cao.

5. Chi hội Điều dưỡng: Phối hợp với phòng Điều dưỡng và CTXH tổ chức “Hội thi Điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi -Thanh lịch Bệnh viện lần thứ nhất” năm 2019.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “Điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi - Thanh lịch” của Bệnh viện năm 2019. Đề nghị các khoa, phòng nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ban chỉ đạo Hội thi để giải quyết kịp thời.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

Nguyễn Thị Đào Liễu

Q. GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Trung Dũng

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Không tìm thấy văn bản!

Liên kết Liên kết